Zelényiné dr. Kováts Annamária (Zelényi Annamária)

Szakterületem a német gazdasági szaknyelv, az alkalmazott nyelvészet, az országismeret és az interkulturális kommunikáció. Szakmai érdeklődésem középpontjában a német nyelvű országok és Magyarország kontrasztív vizsgálata áll. Munkáimban fontos szerepet kapnak a doktori értekezésemben leírt alkalmazott nyelvészeti szempontok, a kultúrkörök között és az azokon belül kialakult kommunikációs különbségek.

2012-ig a Budapesti Corvinus Egyetem Nyelvi Intézetének Német Nyelvi Tanszékén, – majd később megváltozott nevén – az Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont (IOK) Német Nyelvi Központjában egyetemi adjunktusként elsősorban gazdasági szaknyelvet oktattam, és az Alkalmazott Nyelvészeti Kutató- és Továbbképző Központ vezetője voltam.

Zelányi Annamária - német tanár

Közben 2003 szeptemberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén óraadó tanárként országismereti szemináriumot vezettem — Aktuális országismeret: „A német nyelvű térség és Magyarország kontrasztív elemzése” címmel.