Zelényiné dr. Kováts Annamária (Zelényi Annamária)

Több évtizedes Közgázos (Corvinus-os) tanítási és vizsgáztatási tapasztalattal vállalok:

  • pipa német közép- és felsőfokú gazdasági szaknyelvvizsgára felkészítést,
  • pipa középhaladó és haladó szintű általános német nyelvoktatást.
Német magántanár

Igény szerint a német nyelvű országismeret (Németország, Ausztria, Svájc és Liechtenstein) is a tananyag részét képezheti. 2001-ben a Nemzeti Tankönyvkiadónál megjelent Wo man Deutsch spricht című országismereti kézikönyvem néhány felsőoktatási intézményben kötelező, számos helyen pedig ajánlott olvasmány.

arrow
Wo man Deutsch spricht boríróWo man Deutsch spricht belső címlap
  • pipa Egyéni vagy kiscsoportos nyelvoktatás
  • pipa Vizsgafelkészítés írásbeli és / vagy szóbeli nyelvvizsgára
  • pipa Hallás utáni megértés
  • pipa Olvasásértés
  • pipa Íráskészség fejlesztés
  • pipa Beszédfejlesztés
  • pipa Nyelvtani rendszerezés